Ir ao contido

Preguntas frecuentes

Dúbidas frecuentes sobre a autenticación

Canto dura un token de sesión?

O token de sesión ten unha validez de 24 horas desde que se xerou.

Unha vez xerado un token de sesión é obrigatorio usar ese token ata que caduque?

O token de sesión está pensado para que se xere só un por día e este renóvese. Aínda así, isto non é limitante, pode terse un token de sesión distinto en cada servidor que estea a executar as chamadas ao API de PhotoILike e que este token renóvese cada 24 horas.

Aínda que non é recomendable, é posible que por diversas razóns téñase que realizar unha implementación sinxela para usar os servizos de PhotoILike e pódese xerar un novo token de sesión cada vez que se analice un grupo de imaxes (aínda que iso supoña realizar 200 peticións ao día para 200 tokens de sesión).

Dúbidas frecuentes sobre client-key

Por que o client-key non funciona?

O motivo máis habitual polo que un client-key non funciona é porque só están a usar o prefixo do token en lugar de usar o token enteiro.

Como se deberían almacenar os client-keys?

Dado que o client-key é un dato sensible, desde PhotoILike recomendamos almacenar todos os client-key nun KMS (Key Management Service).

No caso de que non sexa viable usar un KMS e necesítese almacenar unha base de datos que limita o tamaño dos strings, recomendamos almacenalo coma se fose de tipo file, blob ou object. Isto débese a que os client-keys xerados non teñen por que ter sempre o mesmo tamaño. Actualmente, contan cun tamaño de 358 caracteres pero esta lonxitude pódese incrementar nun futuro.

Dúbidas frecuentes sobre a ordenación

Como obteño o identifier da imaxe para usar o servizo de ordenación?

O identifier é un identificador que non ten nada que ver cos servizos de PhotoILike así que se pode usar o identificador que se considere oportuno. Os identificadores máis habituais a usar son a url onde está aloxada a imaxe, o seu identificador de base de datos ou o nome do arquivo.

É necesario que use as etiquetas que se empregan no servizo de PhotoILike?

Aínda que en PhotoILike traballamos moi duro para ter un bo clasificador e mellorámolo periodicamente, non obrigamos a usar o noso etiquetador. Por esta razón non fai falta usar as etiquetas que usa o noso servizo, pódese utilizar calquera etiqueta que desexe.

Dúbidas frecuentes sobre imaxes

Cal é o tamaño máximo de imaxe permitido?

O tamaño da imaxe non ha de superar os 10MB.

Que formatos de imaxe pódense utilizar?

Actualmente están soportados os formatos jpg, jpeg e png.
De forma experimental inclúense os formatos webp, heic e avif.

Dúbidas frecuentes sobre os erros ás chamadas do API

Por que as peticións que fago ao API devólvenme o código 403?

O teu usuario non ten o rol que permite consumir os recursos do API. Podes poñerte en contacto co equipo de PhotoILike para solicitalo a través desta ligazón.

Como consigo que o meu usuario teña o rol necesario para consumir os recursos do API?

Podes solicitalo ao equipo de PhotoILike a través desta ligazón.

Dúbidas frecuentes sobre como realizar as peticións

É posible realizar peticións en paralelo para un mesmo recurso?

PhotoILike permite o uso de chamadas en paralelo. A seguinte táboa indica o limite de peticións simultáneas por client-key.

Recurso Límite
score 5/ sg
label 5/ sg
sort 10/ sg

A continuación pode consultar varios dos exemplos do uso de peticións paralelas que consomen os servizos de PhotoILike: